read more

““Educația înseamnă putere, știința înseamnă libertate”

O școală de tradiție în slujba comunității, orientată spre calitatea actului educațional și spre respectarea valorilor naționale și europene.


read more

CONCURS NAȚIONAL „DREPTURILE COPILULUI, DREPTURILE MELE”- 2016
CAEJ 2016 (poziţia 111)

SECȚIUNEA I
PREMII DESENE

PREMIUL I
• SAUER ANAMARIA, cls. a II-a, Școala Gimnazială Nr.2 Reșița, prof.coordonator EUFEMIA JURCA;

PREMIUL II
• MLADIN MARIPAZ-VERONICA, cls.a III-a, Școala Primară Comorâște, prof.coordonator RODICA MICLĂU;

PREMIUL III
• POPOVICI MIHAI, cls a a IV-a , CJRAE-CS-Școala Gimnazială Nr.8 Reșița, prof.coordonator FLOREA-ARGHIR BOBESCU

MENȚIUNI
1. ROȘU CARLA, CPC, Colegiul Național „Traian Lalescu”, Reșița, prof.coordonator MANUELA TERCIU;
2. BĂLAN CARINA, CPA, Școala Gimnazială Nr.1, Oțelu-Roșu, prof.coordonator NICOLETA DOLEANU;
3. MIHAI SARA-GABRIELA, CPC, Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița, prof.coordonator DORA-ALINA KISS;
4. GABOR OCTAVIA-CLARISA, cls. a III-a, Școala Gimnazială Nr.1, Oțelu-Roșu, prof.coordonator ANA PITICA;
5. SÎRBU EMANUEL, cls. I C, Școala Gimnazială Nr.7 Reșița, prof.coordonator LENUȚA MECHEȚI;

PREMII PICTURĂ

PREMIUL I
• LUPȘA ANDREI, cls.I, Liceul de Arte „Sabin Păuța”, Reșița, prof.coordonator NICULINA BOBESCU;

PREMIUL II
• STOIAN FABIAN, cls.a III-a , Școala Primară Comorâște, prof.coordonator RODICA MICLĂU;

PREMIUL III
• MATEIA ANDREI , cls. a VII-a, Școala Gimnazială Nr.7 Reșița, prof.coordonator CONSTANȚA CABLEA;

PREMII GRAFICĂ

PREMIUL I
• BRATTAN ANDREEA, cls. a VI-a A, Școala Gimnazială Nr.9 Reșița, prof.ALINA CIONTEA;

PREMIUL II
• BĂRBĂTEI LOREDANA, cls. a VIII-a C, Școala Gimnazială Nr.7 Reșița, prof.coordonator MARIANA SCHINTEIE ;

PREMIUL III
• KRADYEL ANDRA, cls. a VII-a A, Școala Gimnazială Nr.7 Reșița, prof.coordonator ILIE BADESCU;

MENȚIUNE
• DAVID ANDREEA, cls. a VII-a B, Școala Gimnazială Nr.7 Reșița, prof.coordonator ILIE BADESCU;

PREMII AFIȘE

CICLUL PRIMAR

PREMIUL I
• RACZ ANDREEA, cls. a IV-a B, Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici-Arad, prof.BOJIN EMESE;

PREMIUL al II- lea
• ȘTIR BOGDAN-ALEXANDRU, cls.I, Școala Gimnazială Ocna de Fier, prof.MIHAELA MATEI;

PREMIUL al III- lea
• TĂUCEAN PATRICIA, cls. a II-a B, Liceul Tehnologic„Ion Creangă” Curtici-Arad , prof.coordonator MONICA RĂU;

MENȚIUNI
• VĂRAN GEORGIANA, cls. a II-a A, Școala Gimnazială Nr.1 Oțelu-Roșu, prof.coordonator VICTORIA OPRIȘOR;
• CUCURUZ NAOMI, cls. a VII-a, Școala Gimnazială Vârciorova, prof. coordonator PETRU-SERGIU STANCA;

CICLUL GIMNAZIAL

PREMIUL I
• ȘUȘTREAN ROBERTA, cls. a VII-a C, Școala Gimnazială Nr.9 Reșița, prof.ALINA CIONTEA;

PREMIUL al II- lea
• ROTUNDU FRANCESCA, cls. a VI-a A, Școala Gimnazială Nr.9 Reșița, prof.ALINA CIONTEA;

PREMIUL al III- lea
• GĂMAN DAIANA, cls. a VII-a A, Școala Gimnazială Nr.7 Reșița, prof.coordonator ILIE BADESCU;
• GRUIA ANE-MARIE, cls. a VII-a A, Școala Gimnazială Nr.7 Reșița, prof. coordonator IONUȚ GÎRTOI;
• CIURDEA GEORGEANA, cls. a VI-a A, Școala Gimnazială Nr.7 Reșița, prof. coordonator MARIA SCHINTEIE;

MENȚIUNE
• ȘERBAN ALEXIA, cls. a VII-a A, Școala Gimnazială Nr.7 Reșița, prof.coordonator ILIE BADESCU;

SECȚIUNEA a II- a

PREMIUL I
1. ANDRONIE RĂZVAN cls. A V-a A de la Școala Gimnazială Nr.7 Reșița, coordonat de prof. IONUȚ GÎRTOI;
2. BANDU DRAGOȘ, cls. A VII-a A de la Școala Gimnazială Nr.7 Reșița,
coordonat de prof. CONSTANȚA CABLEA;
3. CIOBANU FLAVIUS, cls. aVIII-a B de la Școala Gimnazială Nr.7 Reșița,
coordonat de prof. ILIE BADESCU ;
4. TOIE OANA-CONSTANTINA, cls. A IV-a A de la Colegiul Național MIRCEA ELIADE Reșița, coordonat de prof. Înv.Primar RODICA-DANIELA SAȘEC;

PREMIUL al II- lea
1. CRINA IOANA-LĂCRIMIOARA, cls. aV-a A de la Școala Gimnazială Nr.7 Reșița,
coordonat de prof. CONSTANȚA CABLEA;
2. LUCHIAN ALEXIA, cls. aVII-a A de la Școala Gimnazială Nr.7 Reșița,
coordonat de prof. CONSTANȚA CABLEA;
3. STĂNILESCU ELENA-MONICA, cls. aVII-a de la Școala Gimnazială Măureni,
coordonat de prof. ANA-CODRUȚA POSTELNICU;
4. CRISTIANA TERCIU, cls. aVIII-a B de la Școala Gimnazială Nr.7 Reșița,
coordonat de prof. DIANA RAȚIU

PREMIUL al III- lea
1. STĂNILESCU ELENA-MONICA, cls. aVII-a de la Școala Gimnazială Măureni,
coordonat de prof. ANA-CODRUȚA POSTELNICU;
2. MITRUȘ BIANCA, cls. aVII-a A de la Școala Gimnazială Nr.7 Reșița,
coordonat de prof. IONUȚ GÎRTOI;
3. KRADYEL ANDRA, cls. a VII-a A de la Școala Gimnazială Nr.7 Reșița,
coordonat de prof. CONSTANȚA CABLEA;
4. ION SILVIA , cls. a VIII-a A de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Ștefănești , coordonat de prof. ADRIANA PREDA;
5. TUDOSOIU SERGIU , cls. a VIII-a C de la Școala Gimnazială Nr.7 Reșița,
coordonat de prof. ILIE BADESCU;

MENȚIUNI
1. LAZĂR IASMINA , cls. a VIII-a de la Școala Gimnazială Nr.3 Oțelu-Roșu,
coordonat de prof. PETRU-FLORIN TURNEA;
2. ȘERBAN ALEXIA , cls. a VII-a A de la Școala Gimnazială Nr.7 Reșița,
coordonat de prof. CONSTANȚA CABLEA ;
3. MARC OANA-DANIELA , cls. a VIII-a de la Școala Gimnazială Măureni,
coordonat de prof. ANA-CODRUȚA POSTELNICU;

PREMII SPECIALE
1. CAIMAC ALESIA-MARIA, cls. a III- a B de la Școala Gimnazaială Nr.7 Reșița,
coordonat de prof. MARINICA-FLORICA POTOCEAN;
2. CONSTANTIN JUSTIN, cls. a IV- a A de la Colegiul Național „MIRCEA ELIADE” Reșița, coordonat de prof. RODICA-DANIELA SAȘEC;
3. PREDA DELIA, cls. a III- a B de la Școala Gimnazaială Nr.7 Reșița, coordonat de prof. MARINICA-FLORICA POTOCEAN;
4. IOVIȚĂ MIRUNA, cls. a III- a de la Școala Primară Comorâște, coordonat de prof. MICLĂU RODICA;
5. TERCIU ARIANA, cls. a IV- a A de la Colegiul Național „MIRCEA ELIADE” Reșița, coordonat de prof. RODICA-DANIELA SAȘEC;


read more

„La ceas aniversar, pios omagiu îți aduc, Luceafăr între stelele cerești.
Și mă închin cu evlavie, ție, Mărite Eminescu, emblemă vie a neamului, destin sublim al limbii românești.” (Liliana Kaltakis)

În perioada 09. 01. 2017 – 16. 01. 2017, s-au derulat activitățile propuse în proiectul educațional EMINESCU – POETUL NEPERECHE.
Scopul proiectului: Cunoaşterea operei şi vieţii poetului Mihai Eminescu; Dezvoltarea dragostei pentru literatura română clasică şi contemporană.
Obiectivele proiectului:
•să-şi îmbogăţească cunoştinţele despre marele poet;
•să caute în orice bibliotecă o carte de Eminescu, pentru a realiza o expoziţie de carte;
•să memoreze şi să recite poezii eminesciene;
•să realizeze compoziţii plastice inspirate din poeziile eminesciene;
•să participe afectiv la activităţile desfăşurate în echipă.
Grupul ţintă: elevii claselor a II-a C, a III-a A,B, a IV- a B, a V-a A,B, a VII-a A, de la Școala Gimnazială Nr.7, Reșița (120 de elevi).
Locul desfăşurării: săli de clasă, Amfiteatru, biblioteca școlii (corp B)
Proiectul a cuprins următoarele activități :
* Mihai Eminescu – mai aproape de noi
– audierea unor poezii şi cântece eminesciene;
– selectarea informaţiei cu privire la biografie şi activitatea lui literară;
– realizarea unor compoziţii plastice care să oglindească opera lui Mihai Eminescu;
– Darul lui Eminescu – memorarea şi recitarea unor poezii, în sălile de clasă, 09.01.2017-12.01.2017;
* Mihai Eminescu – Poetul nepereche
– prezentare ppt despre viaţa şi opera marelui poet ;
– Expoziţie de desene și carte cu principalele opere ale poetului, Amfiteatru, 13.01.2017, Bibliotecar M.Rîșcu, prof.înv.prim. M.Potocean, I.Farcaș, elevi din clasele a II-a C, a III-a A, B;
* Eminescu- Luceafărul
– prezentare PPS, eseuri, moment artistic, Amfiteatru, Prof.C.Cablea, D.Giulvezan, elevi din clasele a V-a A, B, 13.01.2017;
* Medalion literar ,,Omagiu Luceafǎrului ” – versuri dedicate lui Eminescu, Amfiteatru, 16. 01. 2017, elevi din clasele a II-a C, a III-a A, B, a IV-a B, părinți ai elevilor, Prof.înv.prim.M.F.Potocean, Ioana Farcaș, Ana-Maria Vasilescu
* Pe urmele lui Eminescu – Concurs între echipe, Sala de clasă, 16. 01. 2013,Clasa a III-a B, Prof.înv. prim. M.F.Potocean


read more

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 REŞIŢA

Nr. 2357/11.11.2016
SPORTUL ÎN VIAŢA MEA
CONCURS ŞI SIMPOZION NAŢIONAL
ÎNSCRIS ÎN
Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene 2016 avizat MEN Poz. 582

PREZENTARE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 REŞIŢA organizează ediţia a IX-a a manifestării SPORTUL ÎN VIAŢA MEA. Este o acţiune dedicată sportului, prin secţiunile sale participanţii fiind provocaţi să prezinte aspecte ale activităţii sportive văzute din mai multe perspective. Este vorba despre activitatea didactică ilustrată prin lecţiile de educaţie fizică, sportul de masă, care implică toţi elevii din şcoli, şi sportul de performanţă, practicat de un număr mult mai mic de persoane. Totodată, proiectul urmăreşte abordarea sportului şi a mişcării privite din perspectiva promovării unui stil de viaţă sănătos, manifestarea urmărind evidenţierea unor modele de bune practici. Acţiunea „Sportul în viaţa mea” doreşte să fie o reflectare a sportului din punctul de vedere al elevilor, al cadrelor didactice, dar şi al familiei şi al societăţii, în general. Simpozionul se va orienta spre felul în care sportul şi educaţia fizică conduc la o educaţie a copilului din mai multe perspective, atât prin intermediul orelor, dar şi prin activităţi extraşcolare.

Parteneri în organizarea şi desfăşurarea simpozionului sunt:
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin
 Casa Corpului Didactic Caraş-Severin
 Academia Olimpică Română – filiala Caraş-Severin
 Direcţia pentru Tineret şi Sport Caraş-Severin

SCOPUL PROIECTULUI
• promovarea sportului şi a educaţiei fizice pentru implementarea unui stil de viaţă sănătos, prin oferirea unor modele de bune practici în acest domeniu

GRUPUL ŢINTĂ este format din:
• preşcolari;
• elevi din clasele primare, gimnaziale şi liceale din întreaga ţară;
• cadre didactice care predau la ciclurile primar, gimnazial şi liceal.

SECȚIUNI
I. DEDICATE ELEVILOR
1. Sportul în culori – expoziție-concurs de COLAJ (preşcolari), desene, picturi, fotografii (clasele pregătitoare – I-XII);
2. Povestea mea – eseu cu tematică sportivă;
3. Campionul meu preferat – eseu despre un sportiv

II. DEDICATE CADRELOR DIDACTICE
4.Simpozion cu tema “Dezvoltare personală prin sport” – lucrări ale cadrelor didactice
CRITERII PRIVIND MATERIALELE
Materialele înscrise la secţiunea I se vor realiza în format A4 (ciclurile preşcolar şi primar) şi A3 (gimnaziu şi liceu), folosind tehnică şi materiale la alegerea participanţilor, cu condiţia respectării temei manifestării.
Fotografiile vor fi trimise pe hârtie fotografică (dimensiuni 15×21 cm) lipite pe un carton colorat A4.
Pe spatele fotografiilor şi desenelor (colajelor) se vor scrie următoarele: titlul lucrării, numele şi prenumele copilului, clasa, şcoala, îndrumătorul, număr telefon.
Eseurile, reportajele, interviurile, materialele cadrelor didactice vor respecta următoarele cerințe:
 Eseurile vor avea maximum o pagină (A4).
 Materialele jurnalistice vor avea 1-2 pagini (A4).
 Referatele cadrelor didactice vor avea maximum două pagini și vor reflecta aspecte concrete ale activității sportive la clasă, în activități extrașcolare, în săli de sport, alte aspecte specifice antrenorilor care fac performanță ( cantonamente, antrenamente etc. )
 Titlul va fi scris cu majuscule ( Times New Roman 14 Bold), centrat, la două rânduri de titlu se vor scrie autorul și instituția- în cazul referatelor, adăugându-se cadrul didactic coordonator- în cazul materialelor elevilor (Times New Roman 12);
 La două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (redactarea textului se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm text aliniat justified, Times New Roman 12).
 Reportajele și interviurile vor prezenta un sportiv de performanță (elev, sportiv profesionist) sau un eveniment sportiv;
 Un elev va participa cu maximum o lucrare pe secțiune.

Lucrările vor reflecta SITUAŢII CONCRETE, MODELE DE BUNE PRACTICI prin care s-a realizat educaţie prin sport, în domeniul formal şi nonformal. INSISTĂM A SE EVITA LUCRĂRILE CU CONŢINUT TEORETIC!
Taxa de participare:
25 lei/cadru didactic
10 lei/material pentru elevi
OBSERVAŢII
• Toate materialele în format digital vor fi trimise pe adresa de mail proiecte7resita@yahoo.com
• Lucrările elevilor (eseurile și colajele, desenele scanate /fotografiile se vor salva pt. trimitere pe mail sub forma POVESTEA(sau CAMPIONUL)_Autor.doc pentru eseurile elevilor, COLAJ(sau DESEN, PICTURA, FOTOGRAFIE)_Autor.jpeg pentru colaje, desene scanate și fotografii.
• Lucrările cadrelor didactice se vor salva sub forma Titlullucrarii_NumeCadruDidactic.doc. Cadrele didactice vor trimite în plic un plic autoadresat şi timbrat (în valoare de 4 lei), protocolul de parteneriat, fişa de înscriere şi taxa.
• TOATE MATERIALELE VOR FI SCRISE CU DIACRITICE ȘI VOR RESPECTA CRITERIILE STABILITE DE ORGANIZATORI.
• La secţiunea a II-a pot fi doi autori pe o lucrare. Taxa de participare se plăteşte pentru fiecare autor. În cazul în care se doreşte un singur CD pentru ambii participanţi, taxa este de 30 lei (un CD şi două diplome de participare).
• Un cadru didactic poate participa la simpozion doar cu o lucrare.
• Participanţii la secţiunea I.1. (colaje, desene, picturi, fotografii ale elevilor) vor trimite în plic lucrările, fişa de înscriere, taxa de participare, protocolul de parteneriat în dublu exemplar şi un plic autoadresat şi timbrat în valoare de 4 lei. Pe plic se specifică „Pentru concursul SPORTUL ÎN VIAȚA MEA”
Adresa şcolii:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 REŞIŢA
STR. PROGRESULUI NR. 6
320135 REŞIŢA, CARAŞ-SEVERIN

• Participarea la o anumită secţiune nu este condiţionată de participarea la cealaltă.
• La secţiunea I va exista un singur autor şi un singur coordonator al lucrării;
• Un elev va participa cu o singură lucrare.

Evaluarea:
o Diplomă de participare secțiunile 1-4;
o Premiile I, II, III, mențiune (diplome) la secțiunile 1, 2, 3, pe categorii de vârstă;
o CD cu ISBN în care vor fi publicate materialele reprezentative, de calitate, originale (nu vor fi publicate materiale copiate și care nu respectă cerințele de redactare impuse de organizatori);
o Pe CD vor apărea doar materialele trimise în format electronic.

Data desfășurării manifestării: 20- 24 februarie 2017
Termen limită pentru primirea materialelor: 14 februarie 2017
Diplomele și CD-ul cu lucrări vor fi trimise până la data de 1 aprilie 2017.

COORDONATOR PROIECT: PROF. CRISTIANA SCHMALER

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:
Prof. Ileana Pomoja
Prof. Ionuț Gîrtoi
Prof. Marinica-Florica Potocean
Prof. Martin Moatăr
Prof. Cosmin Buda

Contact
Prof. Cristiana Schmaler – tel. 0723400477
Prof. înv. primar Marinica-florica Potocean – tel. 0728235599

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 REŞIŢA
Str.Progresului Nr.6, 320135
Tel : 0255/251826 ; Fax : 0255/250673
scoala7resita@yahoo.com ;www.scoala7resita.ro
cod fiscal: 28990927 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN………………………….
ȘCOALA…………………………………..
Str.
Tel./fax:

Nr. 2258 /31.10.2016 Nr. …………………………………

PROIECT NAŢIONAL SPORTUL ÎN VIAŢA MEA
CONTRACT DE PARTENERIAT
I. PĂRŢILE CONTRACTULUI
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa, reprezentată prin director prof. Ileana Pomoja, director adj. prof. Ionuț Gîrtoi, prof. Cristiana Schmaler – coordinator proiect şi coord. proiecte şi programe educative, prof. înv. primar Marinica-Florica Potocean, în calitate de aplicant
şi
……………………………………………………………………., reprezentată prin director prof. ……………………………………………………………. şi coordonator activităţi …………………..………………………… ………………………………………, în calitate de partener

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în cadrul proiectului regional SPORTUL ÎN VIAŢA MEA.

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa se obligă:
• Să organizeze activităţile proiectului în conformitate cu planul de activităţi;
• să informeze şcoala parteneră în legătură cu modificările care apar în program;
• să invite şcoala parteneră la activitatea finală;
• Să implice elevii în activităţi cultural-artistice şi de altă natură în parteneriat;
• Să păstreze legătura permanentă cu şcoala parteneră.

………………………………………………….. se obligă:
• Să mediatizeze proiectul în şcoală;
• Să pregătească şcolarii pentru activitate;
• Să selecteze copiii talentaţi pentru a participa la faza finală;
• Să respecte regulamentul concursului;
• Să participe la concursul regional Sportul în viaţa mea.

IV. DURATA CONTRACTULUI
Acordul intră în vigoare la data semnării lui – ianuarie 2017- şi este valabil pe perioada anului şcolar 2017-2018.

V. Scopul desfăşurării proiectului constă în promovarea elevilor care fac sport de performanţă, a elevilor talentaţi din punct de vedere sportiv şi literar, precum şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a relaţiilor de colaborare dintre unităţile de învăţământ, identificarea unor modele de bună practică sau a unor incoerenţe în sistem prin comparare cu alte ţări europene.

FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURS şi SIMPOZION NAŢIONAL
SPORTUL ÎN VIAŢA MEA
EDIŢIA a IX-a, februarie 2017

Numele şi prenumele cadrului didactic:
Specialitatea:
Unitatea de învăţământ:
Date de contact ale cadrului didactic:
– telefon:
– adresă de mail:
– adresa poştală:

SECŢIUNEA I

Numele şi prenumele elevului Clasa Titlul lucrării

SECŢIUNEA A II-A

Titlul referatului:


read more


read more


read more